IK STUDEER FILOSOFIE – ‘Filosofie is toch een soort hersengymnastiek’

 in Filosofie Magazine

‘Voor mij is de studie een houvast om te blijven leren.’ Voor Filosofie Magazine interviewde ik Chris de Werd over zijn studie filosofie.

Wat was de aanleiding om filosofie te gaan studeren?

‘Van jongs af aan was ik altijd aan het denken, het liefst met mijn vingers in mijn oren. Ik wist toen nog niet dat het een eerbare activiteit is. Studeren was voor mij niet mogelijk. Maar toen ik op latere leeftijd mijn baan verloor, besloot ik te gaan doen wat ik altijd al had willen doen.’

Wat verwachtte je van de studie?

‘Ik zag historische filosofie voor me: vooraan beginnen en dan systematisch verder werken. Anders dan verwacht heb ik maar weinig filosofische boeken van kaft tot kaft gelezen. Daarnaast was ik benieuwd of ik mijn geloofsovertuiging zou kwijtraken. Maar filosofie heeft juist verdieping gegeven.’

Wat denk je aan je studie te hebben?

‘Bij filosofie leer je de grenzen te herkennen van wat te beargumenteren valt en wat niet, waar je zelf keuzes moet maken. Voor mij is de studie een houvast om te blijven leren. Na mijn afstuderen wil ik door met een promotieonderzoek. Filosofie is toch een soort hersengymnastiek.’

CHRIS DE WERD (65) is gepensioneerd en opa. Hij volgt de master Filosofie in deeltijd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Gepubliceerd in Filosofie Magazine, oktober 2013. Fotografie: Merlijn Doomernik.

Voor de rubriek ‘Ik studeer filosofie’ interviewde ik maandelijks een student filosofie die de studie combineerde met een ander beroep. Meer voorbeelden? Lees hier bijvoorbeeld over de rietdekker en de veteraan.

Nu schrijf ik voor Filosofie Magazine de rubriek ‘Het Moment’: persoonlijke portretten met filosofische inslag. Lees hier meer interviews.

Aanbevolen Berichten
Filosofie Magazine Gespot Voltaire Kick Smeets