IK STUDEER FILOSOFIE – ‘Filosofie was voor mij een existentiële noodzaak’

 in Filosofie Magazine

‘Als rietdekker kan ik tijdens het werk nadenken’ Voor Filosofie Magazine sprak ik met Erik Oevermans, een rietdekker die filosofie ging studeren.

Wat was de aanleiding om filosofie te gaan studeren?

‘Na de technische school werkte ik fulltime als rietdekker. Toen ik het vak bijna automatisch kon uitvoeren, ontstond er alle tijd en ruimte om tijdens het werk na te denken. Zo dienden de grote filosofische vragen zich aan. Omdat ik tegelijkertijd inzag dat ik in het rietdekken niet verder kon groeien, wilde ik gaan studeren.’

Wat verwachtte je van de studie?

‘Tijdens al die jaren op het dak had ik een brei van gedachten en intuïties ontwikkeld. Ik wilde die structureren en confronteren met wat gedacht is in het verleden. Ik leer nu filosofische termen aan mijn ideeën te verbinden. Filosofie biedt mij de middelen om meer greep te krijgen op vragen naar zin en betekenis.’

Wat denk je aan je studie te hebben?

‘Filosofie was voor mij een existentiële noodzaak. Na mijn studie zou ik in het onderwijs willen werken. Het is mooi als je jongeren al vroeg in hun leven kan laten reflecteren op de grondvragen. Wie ben ik? Waarom doe ik iets? Als je die vragen al vroeg serieus neemt en niet wacht tot een midlife crisis, zul je niet maar wat aanrommelen in het leven.’

ERIK OEVERMANS (23) is rietdekker en studeert filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Gepubliceerd in Filosofie Magazine, februari 2015. Fotografie: Merlijn Doomernik.

Voor de rubriek ‘Ik studeer filosofie’ interviewde ik maandelijks een student filosofie die de studie combineerde met een ander beroep. Meer voorbeelden? Lees hier bijvoorbeeld over de rietdekker en de veteraan.

Nu schrijf ik voor Filosofie Magazine de rubriek ‘Het Moment’: persoonlijke portretten met filosofische inslag. Lees hier meer interviews.

Aanbevolen Berichten
Filosofie Magazine Gespot Voltaire Kick Smeets