HET MOMENT – Wendy Lampen over Maurice Merleau-Ponty: ‘Het etiket autisme ontdeed mij van mijn mens-zijn’

 in Boek Wat denken doet

‘Filosofie heeft me meer tot mens gemaakt.’ Voor ‘Het Moment’ in Filosofie Magazine interviewde ik Wendy Lampen, die de diagnose Aspergersyndroom kreeg en filosofie ging studeren.

HET MOMENT

‘Een aantal jaren geleden kreeg ik de diagnose Aspergersyndroom, en toen werd alles wat ik zei, alles wat ik deed, alles wat het denken behelsde, toegeschreven aan die diagnose door de mensen om me heen. Die sticker nam deels mijn identiteit weg. Men dwingt je samen te vallen met die diagnose. Ik werkte op de Hogeschool binnen de master ‘autisme-specialist’. In die wereld wordt alles beschreven in gedrags- en breinkenmerken. Maar ik kan toch niet verdwenen zijn onder die berg kenmerken? Ik stopte met mijn docentschap en ging filosofie studeren.

De Franse filosoof Merleau-Ponty liet mij inzien wat er gebeurt als je een naam aan dingen geeft. Met een naam gaat iets zich onderscheiden en verandert de natuur. Die verandering voegt iets toe aan de identiteit. Dat is een onophoudelijk proces. Eerst dacht ik dat het etiket van autisme mij ontdaan heeft van mijn mens-zijn. Nu kan ik zeggen: die diagnose heeft achteraf ook iets toegevoegd.

Filosofie heeft me meer tot mens gemaakt. Mensen met autisme worden op een eiland weggezet. Filosofie heeft mij uit dat eiland getrokken door vragen te stellen als: wat is de mens? Wat betekent het om mens te zijn? En zo kom je ook tot vragen als: wie ben ik in dit alles? Wie ben ik in deze veelheid? Spinoza schrijft mooi over die eenheid in de veelheid. Zo liet filosofie mij zien dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Ik voel mij niet meer in de alleenheid geworpen. Filosofie heeft mij in de wereld gezet.’

Wendy Lampen (46) is Autisme-specialist en coach, en studeert filosofie.

Gepubliceerd in Filosofie Magazine, april 2016. Fotografie: Merlijn Doomernik

Aanbevolen Berichten
Filosofie Magazine Het Moment Wim Kastein