Levenskunst – Simone Weil over vriendschap

 in Levenskunst

‘Vriendschap verlangen is een grote fout,’ schrijft Simone Weil.

Vriendschap: een wonder en een deugd

Hoe ontstaat een vriendschap? De Franse filosoof Simone Weil benadrukt dat vriendschap niet iets is waarnaar je kunt streven. Bovendien is het laf om naar vriendschap te zoeken om aan de eenzaamheid te ontkomen. Vriendschap is meer iets wat je overkomt, wat je – net zoals het leven – geschonken wordt: ‘zij behoort tot die dingen, die als toegift worden gegeven.’ Vriendschap is daarmee een wonder.

Bij Weil heeft vriendschap iets heiligs, waarbij je je soms afvraagt of zo’n vriendschap eigenlijk wel te realiseren valt. Volgens Weil is dat zeker wél het geval, maar je moet er soms hard voor werken.

In Zwaartekracht en genade schrijft ze: ‘Vriendschap wordt niet nagestreefd, wordt ook niet gedroomd of verlangd; zij wordt beoefend (want zij is een deugd).’ Hier maakt Weil het wonderbaarlijke van vriendschappen weer concreet. Vriendschap komt niet zomaar uit de lucht vallen: je moet vriendschap beoefenen, vormen en ontwikkelen als een deugd.

De scheurkalender Levenskunst van Filosofie Magazine biedt levenswijsheden uit de westerse en oosterse filosofie.  Lees hier meer bijdragen van mij voor de Levenskunst-kalender.

Aanbevolen Berichten