Levenskunst – Rilke over eenzaamheid

 in Levenskunst

Rainer Maria Rilke:‘Eenzaamheid is in wezen niet iets wat je kunt uitzoeken of nalaten. Wij zijn eenzaam.’

Brieven die aan een ander geschreven waren, lezen alsof ze tot jou gericht waren – die ervaring hebben veel mensen bij het lezen van de brieven die Rainer Maria Rilke schreef aan Franz Xaver Kappus. Aanvankelijk betreffen de brieven het beginnende dichterschap van Kappus. Na verloop van tijd zijn Rilkes brieven vooral een antwoord op de vraag hoe te leven. Hoe om te gaan met verdriet, melancholie en eenzaamheid?

Rilke troost door eerlijk te zijn. Zo kunnen we onszelf wel zand in de ogen strooien en doen alsof de mens niet eenzaam is. Maar het is beter om in te zien dat we eenzaam zijn– ook al zal dat idee ons doen duizelen. Steeds spoort hij Kappus aan het bestaan te aanvaarden zoals het is, zonder te suggereren dat dat makkelijk zou zijn. Rilke spreekt uit ervaring: de troostende woorden kan hij alleen vinden, omdat zijn eigen leven rijk is ‘aan droefenis en verdriet.’

De scheurkalender Levenskunst van Filosofie Magazine biedt levenswijsheden uit de westerse en oosterse filosofie. Lees hier meer bijdragen van mij.

Aanbevolen Berichten