Levenskunst – filosoof Epicurus over vriendschap

 in Levenskunst

‘De vriendschap danst de wereld rond en roept ons allen op te ontwaken en onszelf gelukkig te prijzen’ luidt nummer 52 van de ‘Vaticaanse leerstellingen’, een compilatie verzameling stellingen van Epicurus. Dit citaat selecteerde ik voor de Levenskunstkalender.

De veiligheid van vriendschap

Hoe kun je geluk bereiken? Volgens Epicurus door pijn te vermijden en genot te bevorderen. Een van de honderd leerstellingen van zijn geluksleer luidt: ‘Van alle middelen tot volledig levensgeluk die de wijsheid ons verschaft, is het verwerven van vriendschap verreweg het belangrijkste.’ Al in zijn eigen tijd werd Epicurus verkeerd begrepen: hij pleit niet voor een hedonistische levenswijze, maar voor gemoedsrust. Om innerlijke rust te verkrijgen moet je vrij zijn van angsten.

Vriendschap helpt daarbij, als we beseffen ‘dat er binnen de grenzen van ons beperkte bestaan de veiligheid van vriendschap is.’ Praktische handreikingen geeft Epicurus ook: we moeten niet te gemakkelijk vriendschap sluiten, maar al helemaal niet te terughoudend zijn. Het gaat erom ‘bereid zijn risico’s te nemen omwille van vriendschap.’ De waarde van vriendschap weet hij prachtig te vatten: ‘De vriendschap danst de wereld rond en roept ons allen op te ontwaken en onszelf gelukkig te prijzen.’

De scheurkalender Levenskunst van Filosofie Magazine biedt levenswijsheden uit de westerse en oosterse filosofie.  Lees hier meer bijdragen van mij voor de Levenskunst-kalender.

Aanbevolen Berichten