Levenskunst – De Beauvoir over ouderdom

 in Levenskunst

‘De ouderdom wekt meer weerzin dan de dood’, schreef filosoof Simone de Beauvoir in De ouderdom. Voor de scheurkalender Levenskunst van Filosofie Magazine selecteerde ik dit citaat.

‘Meer dan de dood is de ouderdom de tegenpool van het leven’, schrijft Simone de Beauvoir. Een ouderdom die gepaard gaat met fysieke en psychische aftakeling is op zichzelf al schrijnend. Extra pijnlijk is dat in die periode het heden overheerst en het verleden in de schaduw stelt. Wat iemand vroeger heeft bereikt, gemaakt of gedaan – dat is geweest en doet er niet toe. Pas als we iemand begraven, tellen alle dagen uit zijn of haar leven weer even zwaar. De dood maakt van het bestaan een geheel.

Hoe moeten we ons voorbereiden op onze ouderdom? In haar studie naar de ouderdom komt De Beauvoir tot de conclusie dat het beter is ‘er niet te veel aan te denken, maar een menselijk leven te leiden, zo geëngageerd en zo vol dat we er gehecht aan blijven ook als alle illusies zijn vervlogen en de levensdrift bekoeld.’

De scheurkalender Levenskunst van Filosofie Magazine biedt levenswijsheden uit de westerse en oosterse filosofie. Lees hier meer bijdragen van mij voor de Levenskunst-kalender.

Aanbevolen Berichten