Bertrand Russell over de ondraaglijke verveling bij eigenliefde

 in Levenskunst

‘Belangstelling voor jezelf leidt tot geen enkele bezigheid waarmee vooruitgang te boeken valt,’ schrijft Russell in zijn boek De verovering van het geluk. Voor de scheurkalender Even Stilstaan van Filosofie Magazine selecteerde ik dit citaat.

Eigenliefde

Het recept voor geluk is heel eenvoudig, stelt filosoof Bertrand Russell. Geluk hangt voor een deel af van externe omstandigheden: een dak boven je hoofd, genoeg voedsel, geen grote rampen. Dit deel laat hij buiten beschouwing. Maar het deel dat van jezelf afhangt is simpel en voor iedereen bereikbaar: je moet je naar buiten richten en niet op jezelf. Gevoelens van angst, jaloezie en ijdelheid gaan samen met een te grote belangstelling voor jezelf.

Een van de problemen van de eigenliefde is de ondraaglijke verveling. Het voorwerp van je liefde is volgens Russell zo onveranderlijk. Belangstelling naar buiten inspireert daarentegen tot een activiteit die ‘een volmaakt obstakel vormt voor ennui.’ Dus toon genegenheid naar anderen, bekommer je om de toestand van de wereld en zorg voor brede interesses. Voor de mensen die toch ongelukkig zijn heeft hij nog praktische tips. Bijvoorbeeld: ‘Onderken elke dag minstens één pijnlijke waarheid.’

De scheurkalender Levenskunst van Filosofie Magazine biedt levenswijsheden uit de westerse en oosterse filosofie. Lees hier meer bijdragen van mij.

Aanbevolen Berichten