Volksuniversiteit – Cursus Doorleefde filosofie

 in Doorleefde filosofie

Voor de Volksuniversiteit Amsterdam geef ik vanaf 16 mei een cursus filosofie.

Doorleefde filosofie – vijf denkers aan het woord

Hoe te leven? Wat betekent het om een goed mens te zijn? Wat moet ik doen? Filosofische vragen zijn bij uitstek toepasbaar op het dagelijks leven.

Tijdens deze cursus bespreken we de filosofie van vijf bijzondere denkers: Iris Murdoch, Rosa Luxemburg, Patricia De Martelaere, Audre Lorde en Lou Andreas-Salomé. Deze denkers uit de negentiende en twintigste eeuw bieden in hun werk een duidelijke brug tussen theorie en praktijk, tussen het denken en de wereld. Filosofie is bij hen altijd doorleefde filosofie.

Na een inleiding in het leven en werk van de betreffende filosoof gaan we aan de slag met boeiende teksten van deze denker. We lezen samen filosofische fragmenten die ons aan het denken zetten en gaan daarover in gesprek. De les sluiten we af met een korte individuele schrijfopdracht die je de kans biedt het filosofische thema van die les toe te passen op een eigen vraagstuk.

Vijf maandagavonden

1. Is goed leven een kwestie van goed kijken? Iris Murdoch
2. Enthousiasme en kritisch bewustzijn – meer hebben we niet nodig. Rosa Luxemburg
3. Verliezen moeten we leren. Patricia De Martelaere
4. Er zijn vele stiltes om te doorbreken. Audre Lorde
5. Hoe je leven zelf vorm te geven. Lou Andreas-Salomé

Benieuwd? Meer informatie op de website van Volksuniversiteit Amsterdam.

Aanbevolen Berichten