Levenskunst – Filosoof Hannah Arendt over een levensbeschrijving

 in Levenskunst

‘Zodra wij willen zeggen wie iemand is, laten de woorden die wij moeten gebruiken ons zeggen wat hij is,’ schrijft filosoof Hannah Arendt in De menselijke conditie. Dit citaat selecteerde ik voor de Levenskunst-kalender van Filosofie Magazine.

Wat antwoord je op de vraag wie iemand is? Filosoof Hannah Arendt legt in De menselijke conditie uit dat zodra je iemand probeert te beschrijven, je niet verder komt dan een opsomming van eigenschappen. En dan ben je niet meer dan een type aan het beschrijven.

Wie je bent, onthul je in het spreken en het handelen – in de dagelijkse praktijk. Een verhaal, een levensbeschrijving, doet al meer recht aan wie iemand is: ‘Wie iemand is of was kunnen wij alleen te weten komen wanneer wij het verhaal kennen waarvan hij zelf de held is – zijn levensbeschrijving.’ Als je de essentie van een persoon probeert te vangen in woorden – van jezelf of een ander – wordt het tijd om voorzichtig te worden. Voor je het weet, plaats je iemand in een hokje en zet je een stempel op een voorhoofd. Zou je ook een verhaal kunnen vertellen?

De scheurkalender Levenskunst van Filosofie Magazine biedt levenswijsheden uit de westerse en oosterse filosofie.  Lees hier meer bijdragen van mij voor de Levenskunst-kalender.

Recent Posts