Levenskunst – Walter Benjamin ‘Overtuigen is onvruchtbaar’

 in Levenskunst

‘Overtuigen is onvruchtbaar’ – dit citaat van Walter Benjamin kwam ik tegen tijdens de voorbereiding van een interview met schrijver Daniël Rovers voor ‘Het Moment’ Filosofie Magazine. Ik nam het op in de Levenskunstkalender van dit jaar.

Overtuigen

Het lezen van Eenrichtingstraat (1928) van de Duitse filosoof Walter Benjamin roept het gevoel op van dwalen door een stad. De titels van de fragmenten verwijzen naar teksten en objecten uit de publieke ruimte: namen van winkels en straten, verkeers- en uithangborden. ‘Straatklok’, ‘Standplaats voor niet meer dan 3 huurrijtuigen’, ‘Eerste hulp’ en ‘Wegens verbouwing gesloten’ zijn voorbeelden van hoofdstuktitels. In deze verzameling van aforismen, herinneringen en dromen is er een hoofdstuk met de titel ‘voor mannen’. Het bestaat uit drie woorden: ‘overtuigen is onvruchtbaar.’ De stelligheid van de toon maakt die zin zo overtuigend, en op die manier kom je in een paradox terecht. Kan overtuigen toch vruchtbaar zijn? Misschien wél als je op stellige wijze ruimte biedt aan de twijfel.

De scheurkalender Levenskunst van Filosofie Magazine biedt levenswijsheden uit de westerse en oosterse filosofie.  Lees hier meer bijdragen van mij voor de Levenskunst-kalender.

Aanbevolen Berichten