Levenskunst – Schopenhauer over zelfkennis

 in Levenskunst

‘Het willen en het kunnen alleen is niet voldoende. Een mens moet ook weten wat hij wil en weten wat hij kan,’ schrijft Schopenhauer in De wereld als wil en voorstelling (1819).

We kunnen onszelf een hoop leed besparen als we over zelfkennis beschikken. De negentiende-eeuwse filosoof Arthur Schopenhauer benadrukt dat we in ons leven zicht moeten krijgen op onze onveranderlijke eigenschappen. Zolang we onze sterke en zwakke punten niet kennen zal onze levensweg grillig zijn: ‘We lopen dan te zigzaggen, zwerven als een dwaallicht rond en komen tot niets.’

Het heeft geen zin om anderen te benijden om hun positie of omstandigheden – het gaat erom erachter te komen wat bij jou past. Zoals een mol zich alleen lekker voelt onder de grond, zo voelt volgens Schopenhauer ‘ieder mens zich alleen lekker in een atmosfeer die bij hem past’. Pas als we inzicht in onszelf hebben en ons neerleggen bij het onbereikbare, zullen we geen last hebben van ‘ontevredenheid met onszelf’ – in de woorden van Schopenhauer ‘de bitterste van alle smarten.’

De scheurkalender Levenskunst van Filosofie Magazine biedt levenswijsheden uit de westerse en oosterse filosofie.  Lees hier meer bijdragen van mij voor de Levenskunst-kalender.

Aanbevolen Berichten