Levenskunst – Patricia de Martelaere over verrassing

 in Levenskunst

‘Wij willen de verrassing tegen de achtergrond van de verzekering,’ schrijft Patricia de Martelaere. Ik selecteerde dit citaat voor de Levenskunst-kalender van Filosofie Magazine.

Is een verrassing zonder risico een verrassing?

We gaan op twee onherleidbare manieren met het vertrouwde om, laat filosoof Patricia de Martelaere (1957-2009) in haar essay ‘Verrassing!’ zien.  Aan de ene kant willen we vasthouden aan het vertrouwde: ‘Wat we hebben willen we houden, wat we zijn willen we blijven. Zoals het is moet het altijd verdergaan.’ Daarom verzekeren we ons tegen diefstal, brand en ongelukken. Tegelijkertijd hebben we de behoefte om het vertrouwde te doorbreken: we willen iets nieuws, iets onverwachts.

Maar dat onverwachte moet wel iets aangenaams zijn: een cadeau, een bos bloemen, een feestje, een prijs. Een verrassing zonder risico. ‘Wat doorgaans een “verrassing” wordt genoemd, heeft dan ook bij nader inzien nauwelijks iets verrassends,’ concludeert De Martelaere.

Tegen negatieve verrassingen verzekeren we ons. Maar wat zijn positieve verrassingen die werkelijk verrassend zijn? Dat kunnen we ons afvragen als we een vriend, collega of geliefde eens écht willen verrassen.

De scheurkalender Levenskunst van Filosofie Magazine biedt levenswijsheden uit de westerse en oosterse filosofie.  Lees hier meer bijdragen van mij voor de Levenskunst-kalender.

Aanbevolen Berichten