Levenskunst – filosoof Cornelis Verhoeven over het feest

 in Levenskunst

‘Voor het feest is levenservaring nodig,’ schrijft de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven in zijn Inleiding tot verwondering. Dit citaat selecteerde ik voor de Levenskunst-scheurkalender.

‘Een feest komt voort uit de totaliteit van het leven en wie nog zeer jong is, weet niet genoeg van het leven om uit dezelfde stof waaruit het leven is geweven, een feest te kunnen maken,’ schrijft Cornelis Verhoeven. Die stof waaruit het leven geweven is, is niet alleen de levenslust maar ook de levensonlust en de melancholie.

In Inleiding tot de verwondering onderzoekt Verhoeven de kunst van het feesten. Een feest is een ‘verzet’ tegen het gewone leven. Daarom is de feestkleding ook zo belangrijk: feestelijke kleren helpen mee om de afstand ten opzichte van het alledaagse uit te drukken. Dus denk je dat je best in je gewone kleren kan verschijnen op dat feestje? Bedenk dat je daarmee het feest – ‘een kwetsbare zaak’ – tegenhoudt: ‘Wie zomaar in zijn gewone plunje op het feest verschijnt, vereenzelvigt het feestelijke met het alledaagse en vernietigt daardoor de mogelijkheid van het feest.’

Aanbevolen Berichten