HET EXPERIMENT – Een duurzame uitvaart? Jan Peter Bergen over resomeren

 in Filosofie Magazine

Cremeren of begraven? De uitvaartbranche wil graag een extra mogelijkheid bieden die duurzamer kan zijn: resomeren. Ik interviewde filosoof Jan Peter Bergen.

Experiment De milieu-impact van resomeren ligt lager dan die bij begraven en cremeren.

‘Resomeren wordt wel vergeleken met cremeren’, vertelt techniekfilosoof Jan Peter Bergen. ‘In plaats van een lichaam te verbranden wordt het opgelost in een vloeistof. Onderzoeken laten zien dat resomeren een stuk milieuvriendelijker is dan begraven of cremeren. Daar kun je wel kanttekeningen bij plaatsen. Als je bij crematie bijvoorbeeld de kist hergebruikt – zoals bij resomeren – wordt het verschil in milieu-impact al kleiner.

Het technische proces van resomeren kan griezelig of zelfs onwaardig klinken. Een lichaam oplossen in een basische vloeistof roept associaties op met de maffia. En het idee van afvalwater dat overblijft heeft iets weerzinwekkends. Maar als je weet wat balseming inhoudt of wat er precies gebeurt bij cremeren, besef je dat ook daar delen van het lichaam tot een soort “afval” verworden. Meestal zijn we ons niet bewust van wat er achter de schermen gebeurt.

Opvallend is dat de scheiding tussen de doden en de levenden in de publieke ruimte door de secularisatie sterker is geworden. Vroeger passeerden we de doden elke zondag op de kerkhoven; nu liggen crematoria en begraafplaatsen aan de rand van de stad. Daardoor zijn die vaak slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Want vergeet niet: de grootste impact op het milieu hebben het vervoer, eten en drinken rondom de ceremonie – en niet zozeer het bezorgen van het lijk.’

Gepubliceerd in Filosofie Magazine, september 2018. Illustrator: Bas van der Schot.

Iedere maand interview ik een filosoof over een wetenschappelijk experiment voor de rubriek ‘Het Experiment’. Lees meer voorbeelden hier.

Aanbevolen Berichten