Hannah Arendt – in het spreken onthul je wie je bent

 in Levenskunst

In De menselijke conditie schrijft Hannah Arendt: ‘In handelen en spreken laten mensen zien wie zij zijn, onthullen daadwerkelijk hun unieke persoonlijke zelf.’ Die selecteerde ik voor de scheurkalender Even stilstaan, met levenswijsheden uit de westerse en oosterse filosofie.

Spreken en handelen in het publieke domein

Hannah Arendt onderscheidt drie verschillende menselijke activiteiten: arbeiden, werken en handelen. Arbeid is nodig voor ons levensonderhoud, zoals het huishouden. Werk is het maken van iets, het produceren van goederen. Handelen gebeurt in het publieke domein: je laat je stem horen. Je kunt leven zonder te arbeiden of te werken, zoals een uitbuiter of parasiet. Maar een leven zonder spreken en handelen is volgens Arendt ‘dood voor de wereld.’

Ieder mens is uniek en in het spreken en handelen met anderen onthul je wie je bent. Vaak is dat voor jezelf verborgen, maar het wordt zichtbaar in alles wat je zegt en doet. Door te handelen verlaat je de schuilplaats van het private domein en stel je je bloot aan de wereld. Daarvoor is moed nodig. Dus zie je op tegen spreken in het openbaar? Bedenk dat spreken en handelen volgens Arendt het ‘hoogste’ van de menselijke activiteiten is.

De scheurkalender Levenskunst van Filosofie Magazine biedt levenswijsheden uit de westerse en oosterse filosofie. Lees hier meer bijdragen van mij.

 

Aanbevolen Berichten