Column – Tunnel

Er zijn dagen dat ik het lijnenspel in de tunnel zo mooi vind – de rij metalen steunpilaren, de evenwijdige balken, de patronen van de noppen in het metaal. Dat zijn dagen waarop het licht zo [...]

Diep in ons binnenste

‘Diep in ons binnenste weten we allemaal dat die stad ons niet gelukkig maakt.’ Het is een zinnetje dat me de afgelopen weken niet met rust laat. Dat me achtervolgt, dat ongevraagd [...]

Column – Weg

Aan de Middenweg, tussen de winkel van het Leger des Heils en de zonnestudio, is een gat. Eind november merkte ik het voor het eerst op. De voorgevel was gesloopt, het dak weg. Inmiddels zijn ook [...]

Column- Een eiland

‘Ik leef op een eiland,’ zei de buurvrouw. Het was 21 april. De hemel was kraakhelder, de wind hard, het zonlicht fel. Fris in de schaduw, warm uit de wind – het weer van een vakantie op een [...]